Dzięki programom kosmicznym zaawansowana technologia jej

fotowoltaika wielkopolskaFotowoltaika to bezpośrednia konwersja światła w elektryczność na poziomie atomowym.

Niektóre materiały wykazują właściwość zwaną efektem fotoelektrycznym, która powoduje, że absorbują one fotony światła i uwalniają elektrony.

Kiedy te wolne elektrony są wychwytywane, powstaje prąd elektryczny, który można wykorzystać jako elektryczność. Efekt fotoelektryczny po raz piefotowoltaika wielkopolska .

Widok do druku:

fotowoltaika wielkopolska