fotowoltaika wielkopolska

Dzięki programom kosmicznym zaawansowana technologia jej

fotowoltaika wielkopolska Fotowoltaika to bezpośrednia konwersja światła w elektryczność na poziomie atomowym. Niektóre materiały wykazują właściwość zwaną efektem fotoelektrycznym, która powoduje, że absorbują one fotony światła i uwalniają elektrony.

Kiedy te wolne elektrony są wychwytywane, powstaje prąd elektryczny, który można wykorzystać jako elektryczność. Efekt fotoelektryczny po raz pie.

Widok do druku:

fotowoltaika wielkopolska