Kodeks pracy i przepisy BHP

kursy bhp kursy bhpZarówno pracodawcy, jak i pracownicy posiadają wobec siebie wiele obowiązków, które muszą spełniać.

Większość tych obowiązków jest regulowana prawnie, poprzez odpowiednie przepisy.

Kodeks pracy jest takim zbiorem przepisów, które są stosowane w odniesieniu do wszystkich pracowników, a jeden z działów Kodeksu pracy stanowią przepisy dotyczące BHP..

Widok do druku:

kursy bhp