Drogi na których nie są dozwolone

transport nienormatywny transport nienormatywnyW transporcie drogowym ładunek ponadgabarytowy lub ładunek z nadwagą to ładunek, który przekracza standardowe lub zwykłe prawne ograniczenia wielkości lub wagi, które ciężarówka może przewozić na określonej części drogi, autostrady lub innej infrastruktury transportowej, takiej jak fracht lotniczy lub fra.

Widok do druku:

transport nienormatywny