Jak transportować ponadgabaryty na sto procent!

lkości lub wagi, które ciężarówka może przewozić na określonej części drogi, autostrady lub innej infrastruktury transportowej, takiej jak fracht lotniczy lub fra

Jak  transportować ponadgabaryty na sto procent! transport nienormatywny

Drogi na których nie są dozwolone

W transporcie drogowym ładunek ponadgabarytowy lub ładunek z nadwagą to ładunek, który przekracza standardowe lub zwykłe prawne ograniczenia wielkości lub wagi, które ciężarówka może przewozić na określonej części drogi, autostrady lub innej infrastruktury transportowej, takiej jak fracht lotniczy lub fra