transport gabarytów

I dlatego zajmują się nim wyłącznie

Przepisy prawa od lat precyzują jakie normy muszą spełniać ładunki transportowane w tradycyjny sposób. Jednocześnie wskazują one na wartości, które uznawane są za ponadgabarytowe.

I tak na przykład transport maszyn ważących powyżej 42 tony, czy ładunków wyższych niż 4 metry, mtransport gabarytów .

Widok do druku:

transport gabarytów