Każda ochrona poniżej tej wysokości powinna

wynajem zwyżki gliwiceW przypadku prac niezwiązanych z budową nie ma nakazowych wymiarów.
Jednakże poręcze, stopki, bariery i inne zbiorowe środki ochrony powinny mieć wystarczający wymiar, aby zapewnić, że dana osoba nie będzie mogła przez nie spaść. Wobec braku jakichkolwiek norm, wytyczne operacyjne sugerują, że wysokości barier ochronnych w pracach pozabudowlanych powinny wynoswynajem zwyżki gliwice .

Widok do druku:

wynajem zwyżki gliwice