Sprzęt PPOŻ

kursy bhp onlineKażdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy, które są odpowiednio określone w przepisach prawnych, dotyczących BHP.
W ich skład wchodzi również ochrona przeciwpożarowa.

Sprzęt ochrony przeciwpożarowej, znajdujący się wewnątrz budynków, to najczęściej systemy do gaszenia pożarów, czyli gaśnice lub hydranty wewnętrzne, które można podzielić na przenkursy bhp online .

Widok do druku:

kursy bhp online